Sign in

Öncelikle çalışacağımız API kaynağı hakkında biraz konuşalım.
https://jsonplaceholder.typicode.com/ isimli web sitesinden verilerimizi alacağız Site oldukça basit ve açıklayıcı bir yapıya sahip bundan dolayı site ile ilgili hangi resource ne işe yara gibi bilgileri paylaşıp konuyu saptırmayı düşünmüyorum.

İlk olarak ;

Yukarıda olan iki paketleri genel ve basit olarak açıklamak gerekirse;

http.dart : Verileri internetten bizim için çeken kütüphane

Convert: Verileri aldıktan sonra Liste Obje gibi elemanlara dönüştürmemiz için gerekli olan kütüphane.

Başlayalım :

Yukarıda basit bir class oluşturduk. Oluşturduğumuz class Post objesi return eden bir fonksiyon tanımladık. Şimdi bu Fonksiyona json dosyamızı göndermeliyiz ama gönderebilmek için öncelikle http kütüphanesi ile json bilgilerine erişmemiz gerekiyor.

Şimdi bilgileri aldık bu bilgileri Obje olarak aktardık. Peki bunu nasıl ekrana aktaracağız o zaman bizim FutureBuilder diye bir widgetımız var bunu kullanmamız gerekiyor.

Örnek olarak ;


Herkese merhaba bu yazımda GPT2 kullanarak bir Chatbot uygulaması geliştirmekten bahsedeceğim . Uygulamadan kısaca bahsetmek gerekirse, genel olarak soru cevap şeklinde yada karşılıklı konuşma şeklinde toplanan verilerin bulunduğu bir veri setine ihtiyacımız var. Bu veri setini ele alarak kullanıcının girmiş olduğu/ yada söylemiş olduğun (input tipi size bağlı nasıl gelirtirmek isterseniz tip olarak Text yada Speech olabilir) veriye göre bir sonuç üretip bu sonucu geri döndürecek.

𝗩𝗲𝗿𝗶 𝘀𝗲𝘁𝗶

Öncelikle biz bu projemizde 𝘾𝙤𝙧𝙣𝙚𝙡𝙡 𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚 — 𝘿𝙞𝙖𝙡𝙤𝙜𝙨 𝘾𝙤𝙧𝙥𝙪𝙨 isimli dataseti kullanacağız bu dataset İngilizce olup içerisinde onlarca filmin alt yazılarını içermekte.

Biz bu dataseti için sadece iki dosyayı ele alacağız.
movie_conversations.txt…


Geliştirmekte olduğu projede seslendirme özellikleri kullanmam gerekti bunun için biraz araştırma yaptım colab üzerinden “gTTS “ kullanarak oluşturduğunuz yazıları Speech haline getirmeyi öğrendim ve bunu sizinle paylaşmak istedim .

EN: I needed to use voice-over features in the project he was developing, I did some research for this, I learned how to Speech the texts you created using “gTTS” via colab and I wanted to share it with you.


Bir proje çalışması yaparken colab üzerinden mikrofon ile ses kaydı yapmam gerekti. Fakat bunun için uygun bir yol bulamadım internette yaptığım araştırma ile bunun ufak bir çözümünü buldum sizinle paylaşmak istedim.

EN: While working on a project, I had to record audio with a microphone using colab. But I couldn’t find a suitable way for this, I found a small solution to this with my research on the internet and wanted to share it with you.


The Sequential Search

Sequential Search is a type of search where data is not kept in a certain order in our data structure and in the worst case we will visit each data in the array for search. The best example of this is the Linear Search algorithm.


  • Object-oriented NLP text-processing library that is built on the NLTK and pattern NLP libraries
  • Some of the NLP tasks TextBlob can perform include:
  • Tokenization — splitting text into pieces called tokens, which are meaningful units, such as words and numbers
  • Parts-of-speech (POS) tagging — identifying each word’s part of speech, such as noun, verb, adjective, etc.
  • Noun phrase extraction — locating groups of words that represent nouns, such as “red brick factory.”
  • Sentiment analysis — determining whether text has positive, neutral or negative sentiment.
  • Inter-language translation and language detection powered by Google Translate.
  • Some of the NLP tasks TextBlob can…


In short we can said that , the interface of the application is in the image below.

Word clouds presents the text, the text in the presentation file, the text in the Word file, the text in the pdf file and even the text in the notebook by distributing the words in the shape we want. Of course, the words are distributed in accordance with the shape. There are a lot of possibilities in Word clouds, for example, you can make the shape as determined by them or by opening the shape you want, but do not say that you…


How is stealth mining controlled?

The first and most obvious sign of computer infection is slowing down. If the equipment is running normally most of the time and is only starting to slow down on one site, it’s possible that black miners have entered your computer through a browser. The most dangerous in this regard are sites that require a long time spent by the user — torrent viewers, computer games, and watching movies. Most often, the technology of gamers is powerful processors and video cards. Another sign of infection is a sharp increase in electricity consumption. The main difficulty…


Şifreleriniz genellikle düz metin biçiminde tutulmaz. Hesabınıza giriş yaptığınızda, şifre tek yönlü bir karma algoritma üzerinden çalışır. Bu şekilde tanınmaz, tamamen farklı bir karakter dizisine dönüşür. Bu dize daha sonra veritabanındaki diğer karmalarla karşılaştırılır ve eşleşirlerse hesaba erişirsiniz.

Parolaları saklamanın güvenli bir yolu gibi görünse de, bir sorun var. İki parola aynıysa, hash’leri aynıdır ve bu da kırılmasını kolaylaştırır. Şifre korumanın devreye girdiği yer burasıdır. Şifre tuzu, karma algoritmadan geçmeden önce şifreye eklenen rastgele bir veri parçasıdır.

Parolanızın “sarı” olduğunu hayal edin. Başka bir kullanıcı aynı parolaya sahipse, hash çıktısı aynı olacaktır. Ancak her ikisine de rastgele birkaç karakter eklerseniz…


Start PICSimLab. Select the board McLab2. Select PIC16F877A as
microcontroller using the micro-controller tab. Configure the microcontroller through your code as follows:

Program the microcontroller so that one-digit decimal number is incremented every 0.5second as shown in

Kubilay

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store